arturjerzyfilip.com

Współpraca partnerska jako element zarządzania rozwojem miast kreatywnych

Współpraca partnerska jako element zarządzania rozwojem miast kreatywnych

streszczenie

Autor prezentuje zagadnienie zarządzania współczesnymi miastami. W tekście zestawione zostały ze sobą propozycje paradygmatów ‘organizacji kreatywnej’ oraz ‘miasta kreatywnego’, ukazano też podobieństwa i różnice obu koncepcji. W wyniku niniejszej analizy autor zwraca uwagę na ‘partnerstwo’ jako istotny element kreatywnego zarządzania rozwojem (kreatywnego) miasta. Uzupełnienie pracy stanowią wybrane przykłady miejskich projektów partnerskich – tak zwanych Partnerstw Liniowych.

 

więcej

Filip A. J., Współpraca partnerska jako element zarządzania rozwojem miast kreatywnych, [w:] Niestrój R. (red.), Współczesne problemy zarządzania i marketingu, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2014, strony 25-39.

Comments are closed.