arturjerzyfilip.com

Zielony Bronx

Zielony Bronx

wprowadzenie

Nowojorska dzielnica Bronx od lat 70. powszechnie uznawana jest za symbol upadku miasta i za czarne getto. Zła sława dzielnicy, szczególnie jej południowej części, przez lata przyciągała polityków. Odwiedzali ją kolejno Jimmy Carter, Ronald Regan oraz Bill Clinton, proponując kolejne rządowe programy wsparcia i rewitalizacji, ale prawdziwego przełomu dokonały dopiero pierwsze obywatelskie grupy, które na przełomie lat 70. i 80. wzięły kwestie miejskie we własne ręce. Przemiana idąca od dołu okazała się o wiele efektywniejsza niż wcześniejsze projekty narzucane odgórnie.

Dzisiaj można już mówić o obecnej tu długiej tradycji lokalnego aktywizmu. W 1997 roku Bronx otrzymał nagrodę All-American City Award, która przyznawana jest za udane wysiłki podejmowane na rzecz odbudowywania miejskich społeczności. Bronx przeżywa renesans i zmienia się obecnie nie do poznania. Bronx staje się dzisiaj coraz bardziej… zielony!

Jednym z najbardziej reprezentatywnych dla odrodzenia Bronxu projektów jest Zielony Szlak Rzeki Bronx. Ta wielkoprzestrzenna koncepcja urbanistyczna przewiduje przede wszystkim realizację ponadlokalnego ciągu parkowo-rekreacyjnego, jednak jej oddziaływanie na zachodzące w dzielnicy przekształcenia, zarówno przestrzenne jak i społeczne, jest znacznie szersze. Co więcej, kluczową rolę w rozwijaniu tego projektu odgrywają oddolne, obywatelskie inicjatywy. Koncepcja realizacji szlaku została nie tylko zainicjowana przez lokalnych aktywistów, ale jest nadal rozwijana przez organizację obywatelską Bronx River Alliance – niezwykłe partnerstwo lokalnych organizacji społecznych oraz biur miejskich.

(…)

więcej

Filip A. J., Zielony Bronx, [w:] „Futu Paper” Nr 6, czerwiec 2014, strony 18-19.

Comments are closed.