arturjerzyfilip.com

o autorze

dr Artur Jerzy Filip

Specjalista w dziedzinie projektowania urbanistycznego i planowania miast. Badacz i praktyk innowacyjnych struktur międzysektorowego współzarządzania realizacją projektów urbanistycznych.

Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz w Pratt Institute w Nowym Jorku. Swoją rozprawę doktorską poświęcił amerykańskim oddolnym grupom partnerskim działającym na rzecz realizacji wielkoprzestrzennych projektów urbanistycznych. Stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Stołecznego Warszawy.

Autor książki „Wielkie plany w rękach obywateli. Na koalicyjnym szlaku” (wyd. Bęc Zmiana, 2019).

Adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.

 

Specialist in the field of urban planning and design. Researcher and practitioner focused on innovative cross-sectoral management structures for urban projects development.

He studied at the Faculty of Architecture at the Warsaw University of Technology and at the Pratt Institute in Brooklyn, New York. His Ph.D. dissertation he devoted to American bottom-up partnership groups advocating for large-scale urban projects. Recipient of scholarships granted by the Fulbright Program, the Ministry of Culture and National Heritage of Poland, and the City of Warsaw.

Author of the book „Big Plans in the Hands of Citizens” (Bęc Zmiana, 2019).

Assistant Professor at the Warsaw University of Technology, Faculty of Architecture.