arturjerzyfilip.com

o autorze

dr Artur Jerzy Filip

Badacz i praktyk innowacyjnych form międzysektorowego współzarządzania projektami miejskimi. Współautor planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowań studialnych dla miast. Wykładowca akademicki, prelegent, autor.

Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz w Pratt Institute w Nowym Jorku. Swoją rozprawę doktorską poświęcił amerykańskim oddolnym grupom partnerskim działającym na rzecz realizacji wielkoprzestrzennych projektów urbanistycznych. Stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Stołecznego Warszawy.

Wykładowca na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz gościnnie na Uniwersytecie Warszawskim. Stały współpracownik Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

 

Researcher and practitioner of innovative cross-sectoral management structures for urban projects development. Co-author of various land-use plans and urban studies. Academic, lecturer, writer.

He studied at the Faculty of Architecture at the Warsaw University of Technology and at the Pratt Institute in Brooklyn, New York. His Ph.D. dissertation he devoted to American bottom-up partnership groups advocating for large-scale urban projects. Recipient of scholarships granted by the Fulbright Program, the Ministry of Culture and National Heritage of Poland, and the City of Warsaw.

Lecturer at the Warsaw University of Technology and a guest lecturer at the Warsaw University. Regular collaborator of the Museum of Modern Art in Warsaw.