arturjerzyfilip.com

Partnerstwo Liniowe w działaniu. Warszawska Droga Kultury

Partnerstwo Liniowe w działaniu. Opis projektu „Warszawska Droga Kultury na Skarpie”

fragment

Mianem ‘partnerstw’ określamy szeroką gamę międzysektorowych formalnych oraz nieformalnych organizacji, zawiązywanych na rzecz realizacji przedsięwzięć, wobec których istniejące struktury organizacyjne są bezradne. Nic więc dziwnego, że w obliczu narastającego kryzysu urbanistyki to właśnie w modelu partnerskim upatrujemy wzorca przyszłych działań na rzecz miejskiej przestrzeni. Partnerstwa okazują się skutecznym narzędziem zarówno w przypadku realizacji lokalnych projektów przekształceń, jak również na rzecz wprowadzania zmian o charakterze jakościowym w skali całego miasta. Partnerstwa, będąc synonimem dojrzałej obywatelskiej partycypacji, mają szansę stać się poszukiwanym modelem ‘urbanistyki społecznej.’

Ostatnim ‘bastionem’ tradycyjnej urbanistyki są wielkoprzestrzenne założenia urbanistyczne, wciąż jeszcze kojarzone z koniecznością panowania scentralizowanej i autorytarnej władzy planistycznej. To właśnie ich, a dokładnie liniowych założeń urbanistycznych, dotyczy prezentowana koncepcja Partnerstwa Liniowego.

Aby jednak nie pozostawić czytelnika ze zbyt klarownym i oczywistym wyobrażeniem o tym, czym w rzeczywistym działaniu może być Partnerstwo Liniowe, w drugiej części tekstu przedstawię moje osobiste doświadczenia z budowy zainicjowanego zgodnie z tą koncepcją projektu Warszawskiej Drogi Kultury na Skarpie.

 

więcej

Filip A. J., Partnerstwo Liniowe w działaniu. Opis projektu „Warszawska Droga Kultury na Skarpie,” [w:] Borkowska S., Zielińska E. (red.), Układ otwarty. Miejskie partnerstwa międzysektorowe, Fundacja Res Publica Nowa, Warszawa 2014, strony 66-85.

Comments are closed.