arturjerzyfilip.com

Partnerskie działania artystyczne a wielkie wizje urbanistyczne

Partnerskie działania artystyczne i ich rola w kształtowaniu wielkoprzestrzennych wizji urbanistycznych

streszczenie

Oddolne działania artystyczne podejmowane przez mieszkańców lub we współpracy z nimi odgrywają istotną rolę we wzmacnianiu miejskich wspólnot i aktywizowaniu działań na rzecz przekształcania miejskiej przestrzeni. Wzajemna zależność pomiędzy poziomem kapitału społecznego a jakością środowiska miejskiego jest przyjmowana za podstawę działań planistycznych. Także zjawisko miejskiej partyzantki artystycznej coraz częściej postrzegane jest jako nowatorskie narzędzie planistyczne.

Szczególny typ działań artystycznych podejmowany jest przez tych, których celem jest nie tyle samo lokalne ‘obudzenie’ mieszkańców, co raczej zintegrowanie szerszej grupy aktywistów na rzecz realizacji (lub ochrony) wielkoprzestrzennych założeń urbanistycznych. Działania takie muszą być odpowiednio zaplanowane w przestrzeni i w czasie oraz mieć charakter strategiczny, wymagają więc specyficznego podejścia organizacyjnego. Przykładem mogą być projekty budowane jako Partnerstwa Liniowe.

W niniejszym referacie zaprezentowane zostaną przykłady działań podejmowanych przez organizacje obywatelskie działające na rzecz realizacji zielonych szlaków (greenways) w miastach Ameryki Północnej, Minneapolis i Nowym Jorku, oraz doświadczenia własne autora z realizacji projektu Warszawska Droga Kultury na Skarpie.

 

więcej

Filip A. J., Partnerskie działania artystyczne i ich rola w kształtowaniu wielkoprzestrzennych wizji urbanistycznych, [w:] Dziadzia B., Głyda-Żydek B., Piskorek-Oczko S. (red.), Sztuka w przestrzeni publicznej. Artystyczne wymiary wytwarzania kapitału społecznego i kulturowego, Fundacja Animacji Społeczno-Kulturalnej, Bielsko-Biała – Cieszyn 2015, strony 121-135.

Comments are closed.